Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom både bil- och serviceaffären. Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete med omtänksamhet om verksamheten och anställda, omvärlden och relationen med kunden.

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

  • Uppfylla myndigheters, medarbetares/kollegors och övriga intressenters krav.
  • Hjälpa kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan, utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster.
  • Påverka våra leverantörer att behandla miljöfrågor enligt våra och lagstiftningens intentioner.
  • I möjligaste mån välja och prioritera varor, tjänster, arbetsmetoder och teknik som ger en lägre belastning på miljön.
  • Spara på energiresurser och ha en hög grad av återvinning av avfall.
  • Ständigt utvecklas.
  • I återkommande dialog och utbildningsinsatser öka kompetensen och göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet samt motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.