Hero slide image Article banner

Vi skall marknadsföra och sälja Toyotas modellprogram och tillhörande kringtjänster till privata personer, företag och organisationer inom vårt säljdistrikt, som flyttar personer och/eller gods. Vi skall kännetecknas av trevligt bemötande, trygghet samt totalekonomi och kvalitet för våra produkter, tjänster samt personal. Bilia Center Syd AB skall minska påverkan på miljön så långt det är motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt inom all vår verksamhet. Vi skall även informera våra kunder om våra miljövänligaste alternativ.

*Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.

* Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

* Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.

* Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

* Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

* Alla på Bilia Center Syd AB skall ha god kunskap om miljöledning och hur miljön påverkas av företagets olika verksamheter genom utbildning och aktivt engagemang.