Fakturaadress

Adressen måste anges på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Ovanstående adress gäller enbart för fakturor och ev. bilagor. Övrig post adresseras till respektive anläggning, se adress för respektive anläggning under menyn ”Kontakta oss”.

Följande uppgifter ska alltid framgå på fakturan och ska även alltid återfinnas på samma plats på fakturan:

  1. Fakturanummer
  2. Fakturadatum
  3. Eventuellt arbetsordernummer eller vår referens
  4. Er referens
  5. Leveransadress
  6. Totalbelopp
  7. Momsbelopp
  8. Bankgironummer
  9. Ert organisationsnummer

 

Faktura till Bilia Toyota:

Bilia Center Metro AB
c/o Bankgirocentralen BGC,
BGC-ID: FOR 2355
205 36 MALMÖ

Vi scannar våra fakturor, så vi uppskattar om ni textar väl och att papperet inte har någon bakgrundsbild. Fakturorna till Bilia Center Metro kan även skannas in och skickas via mail till: BG-PB1@maildrop.wm.net

Har du frågor är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen på e-post: Toyota BCM-ekonomi@bilia.se

 


Företagsuppgifter

Bilia Center Metro AB
Box 5512
141 07 KUNGENS KURVA

Organisationsnummer: 556656-0925
Mervärdesskattenummer: SE556656092501
Telefon: 010 -49 743 50
Säte: Stockholms län, Huddinge kommun