Fakturaadress

Adressen måste anges på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Ovanstående adress gäller enbart för fakturor och ev. bilagor. Övrig post adresseras till respektive anläggning, se adress för respektive anläggning under menyn ”Kontakta oss”.

Följande uppgifter ska alltid framgå på fakturan och ska även alltid återfinnas på samma plats på fakturan:

  1. Fakturanummer
  2. Fakturadatum
  3. Eventuellt arbetsordernummer eller vår referens
  4. Er referens
  5. Leveransadress
  6. Totalbelopp
  7. Momsbelopp
  8. Bankgironummer
  9. Ert organisationsnummer

 

Faktura till Bilia Center Syd AB:

Bilia Center Syd AB
C/O BGC
BGC-id FOR2521
205 39 Malmö

Vi scannar våra fakturor, så vi uppskattar om ni textar väl och att papperet inte har någon bakgrundsbild. Fakturorna till Bilia Center Syd AB kan även skannas in och skickas via mail:
BG-PB3@maildrop.wm.net

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning på e-post: toyota.malmo@bilia.se

 

Faktura till Bilia Bergslagen AB:

Bilia Center Bergslagen AB 
c/o Bankgirocentralen BGC AB
BGC-ID: FOR2312
205 36 MALMÖ

Vi scannar våra fakturor, så vi uppskattar om ni textar väl och att papperet inte har någon bakgrundsbild. Fakturorna till Bilia Center Bergslagen kan även skannas in och skickas via mail till: BG-PB1@maildrop.wm.net

Har du frågor är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen på e-post:  anna.osterberg@bilia.se

 
Faktura till Bilia Center Metro AB:

Bilia Center Metro AB
c/o Bankgirocentralen BGC,
BGC-ID: FOR 2355
205 36 MALMÖ

Vi scannar våra fakturor, så vi uppskattar om ni textar väl och att papperet inte har någon bakgrundsbild. Fakturorna till Bilia Center Metro kan även skannas in och skickas via mail till: BG-PB1@maildrop.wm.net

Har du frågor är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen på e-post: toyota.stockholm@bilia.se

 


Företagsuppgifter

Bilia Center Syd AB
Box 9073
200 39 Malmö

Organisationsnummer; 556944-7609
Mervärdesskattnummer; SE556944760901
Telefon; 010-497 98 00
Säte; Västra Götalands län, Göteborgs kommun

 

Bilia Center Bergslagen AB
Omformargatam 7
721 37 Västerås

Organisationernummer; 556059-5034
Mervärdesskattenummer; SE556059503401
Telefonnummer; 010-497 41 00
Säte; Västra Götalands län, Göteborgs kommun

 
Bilia Center Metro AB
Box 5512
141 07 KUNGENS KURVA

Organisationsnummer: 556656-0925
Mervärdesskattenummer: SE556656092501
Telefon: 010 -49 743 50
Säte: Stockholms län, Huddinge kommun